Mer än 1200 lignoser

Movium plantarum innehåller snart ettusenfemhundra lignoser som presenteras med texter, bilder, filmer
och ljudfiler samt unika sökmöjligheter på växternas egenskaper.

Under "Studium" kan du dessutom utveckla ditt växtkunnande genom självstudier.

Välkommen!

Abies concolor
coloradogran
Henrik Sjöman
Filmfotograf: Johani Karonen
Pseudotsuga menziesii
douglasgran
Ola Melin
Filmfotograf: Johani Karonen
Ilex x meserveae
blå järnek
Karin Svensson
Filmfotograf: Johani Karonen
Corylus avellana
hassel
Leo Sjölund
Fakta: Kenneth Lorentzon, SLU Movium
Cercidiphyllum japonicum
katsura
Leo Sjölund
Fakta: Kenneth Lorentzon, SLU Movium
Acer tataricum ssp. ginnala
ginnalalönn
Leo Sjölund
Fakta: Kenneth Lorentzon, SLU Movium
Aktuellt
Bli prenumerant
Vi lanserar ett första urval av örtartade växter - perenner, prydnadsgräs, ormbunkar, vattenväxter, lök- och knölväxter - i mars 2011. Parallellt med det arbetet ser vi över nomenklaturen på lignoserna och publicerar löpande nya bilder.
Vill du prenumerera på Movium plantarum? Här hittar du allt du behöver veta för att bli prenumerant.

Läs mer


Beskrivning och användarhandledning
Om Movium plantarum 'Svensk Dendrologi'
I pdf-dokumentet här följer en beskrivning av ställningstaganden och definitioner för de olika begrepp som använts för insortering av växternas olika egenskaper. Kännedom om de definitioner som använts är en förutsättning för såväl problemformulering inför urval som för en korrekt tolkning av resultatet.
Movium plantarum är en växtdatabas som bygger på 'Svensk Dendrologi' som togs fram på 1990-talet och såldes på CD-skiva fram till 2009. Nu har den utvecklats till en webbaserad prenumerationstjänst med fler växter, mer information i form av bland annat bilder, filmer och ljudfiler och med möjligheter till självstudier under rubriken "Studium". Ambitionen är att utveckla innehållet med fler växtslag såsom perenner och att ständigt komplettera med fler bilder och mer växtfakta. Movium plantarum kommer alltid att utvecklas och blir aldrig färdig!

Läs mer

Studium
Använd Studium för att öva på växtnamn och bli bättre på att identifiera växter. Du har möjlighet att skapa egna växtlistor som komplement till färdiga växtlistor från SLU:s kurser.